fbpx

Jak jsme výrobci luxusních bazénů pomohli růst

Přečtěte si, jak jsme pro Imaginox vytvořili řešení
přesně na míru a jak náš systém firmě pomohl růst a být efektivnější.

Imaginox a.s.

Firma Imaginox a.s. se zabývá výrobou luxusních nerezových bazénů. Z důvodu rychlého růstu a velkého množství zakázek potřebovali komplexní systém, který zajistí efektivnější plánování procesů pro:

 • Obchod
 • Oddělení projektování
 • Nákup
 • Sklad
 • Výrobu
 • Oddělení instalace

S čím potřebovali pomoc?

Za pět let se firma rozrostla z 6 zaměstnanců na 65. Potřebovali tudíž systém, který by jim umožnil efektivně spolupracovat a který by vytvořil přehled v zakázkách, skladových zásobách i výrobě.

Rostli jsme ve velikosti týmu a objemu i náročnosti zakázek, ale pořád jsme fungovali v Excelech a na slovní domluvě jako na úplném začátku, což samozřejmě již nestačilo.

Jiří Kachlík, ředitel společnosti Imaginox

Proč si vybrali Boost.Space?

Z řady systémů na trhu žádný zcela nevyhovoval očekáváním Imaginoxu. Firma potřebovala řešení, které se přizpůsobí jejím specifickým požadavkům. Zároveň Imaginox plánuje expanzi nejen na trhy v Evropě, ale po celém světě. Proto hledali systém, který dokáže růst spolu s nimi a adaptovat se novým potřebám.

Pro Boost.Space tak mluvila jeho modulární koncepce, která umožnila poskládat řešení přesně na míru a zároveň možnost neustálého rozvoje. Neméně důležitá byla ale i jednoduchost celého systému.

Jak všechno probíhalo?

Ze všeho nejdříve jsme klientovi pomohli vybrat ty správné moduly pro jeho systém na míru. V tomto případě šlo o poměrně komplexní řešení:

 • CRM
 • Sklad a nákupy
 • Pracovní výkazy a trackování práce
 • Project management
 • Systém pro management výroby
 • Komunikace a chat
 • Cloudové úložiště a management firemních souborů a dokumentů

Když bylo jasné, co všechno má nový systém umět, začali jsme pracovat na přizpůsobení jednotlivých částí požadavkům firmy. Implementaci jsme rozdělili do jednotlivých kroků.

CRM přineslo přehled v zakázkách

Začali jsme s naším standardním CRM modulem, který jsme upravili podle potřeb zákazníka. Imaginox tak získal perfektní přehled o naplánovaných i probíhajících zakázkách, a mohl tak lépe plánovat celou výrobu i navazující aktivity.

Díky Boost.Space můžeme ‘vidět do budoucna’ a naše plánování je mnohem efektivnější.

Sabine Weiss, obchodní manažerka Imaginox

Vyřešili jsme skladování a nákup materiálu

Druhou fází bylo odladit skladový systém a nakupování materiálu. Díky tomu, že systém udržuje perfektní přehled o stavu skladových zásob i o tom, jaký materiál je potřeba na nadcházející zakázky, je teď možné nakupovat materiál v přesně správném množství a ve správnou chvíli.

Díky Boost.Space můžeme „vidět do budoucna“ a naše plánování je mnohem efektivnější.

Zavedli jsme chytré plánování výroby

Systém pro management výroby pomohl získat lepší přehled nad tím, kdo a na čem pracuje, a s jakým materiálem. Imaginox tak dokáže výrobu lépe plánovat, přesně sledovat náklady na jednotlivé zakázky a zefektivnit tak celý proces výroby.

Spuštění výrobního procesu byla výzva, ale nakonec bylo všechno snazší, než jsme si mysleli.

Jan Bárta, výrobní ředitel Imaginox

Připojíme i účetnictví

Zatím posledním plánem je propojit systém i s účetnictvím. Potom už bude možné řídit skutečně celou firmu, od získávání zakázek přes nákup materiálu a výrobu až po fakturaci, z jediného systému.

Co to klientovi přineslo?

Ušetřili jsme čas a zlepšili komunikaci

Všechny informace teď máme přehledně na jednom místě, šetříme tak spoustu času a zároveň na nic nezapomínáme. Spokojení jsou tak všichni – jak zaměstnanci a naši obchodní partneři, tak klienti, kteří jsou pro nás tou nejlepší referencí.

Zefektivnili jsme výrobu

Pokročilý project management nám umožnil lépe organizovat výrobu a koordinovat jednotlivé aktivity tak, že jsme snížili průměrnou dobu, za kterou dokončíme jednu zakázku. Vyrobíme tak více bazénů za menší náklady.

Snížili jsme náklady na materiál

Díky skladovému systému kupujeme materiál ve správný čas, protože máme přehled o tom, kdy bude co potřeba. Platíme tak méně poplatků za skladné u našich obchodních partnerů. Díky evidenci zbytků dokážeme také využít efektivněji nespotřebovaný materiál na dalších zakázkách.

Zlepšili jsme plánování

Díky přehledným datům a jejich vizualizaci dokážeme lépe předcházet tržním výkyvům a efektivněji tak plánovat marketingové a obchodní aktivity. Systém nám také pomáhá mít lepší přehled o celkovém vývoji firmy a umožňuje nám dělat správná strategická rozhodnutí.